Er staan veel bedrijven te koop

Vandaag de dag staan er steeds meer bedrijven te koop. Het komt deels door de vergrijzing en ook doordat mensen vaak hun focus verleggen. Men wil na een periode van ondernemen weer wat anders doen. Soms is het ook een uit de hand gelopen hobby of ziet men geen mogelijkheden meer voor groei. Er zijn een aantal trends welke we onderscheiden. Deze delen we graag met u.

bedrijven te koop - bedrijfsovernameWaarom zijn er meer bedrijven te koop?

De belangrijkste reden van de te koop staande bedrijven is vooral, dat de groep babyboomers aan het vergrijzen is. Ze willen met pensioen en willen hun bedrijf verkopen om nog een paar mooie jaren te hebben. Hun bedrijf is vaak hun meesterwerk geweest en hun hele hebben en houden zit hierin. Ook hun hele hart en ziel voel je vaak in het bedrijf. Er is echter een tijd gekomen om er afscheid van te nemen. De kinderen willen wat anders gaan doen en de ondernemer kiest daarom voor het verkopen van het bedrijf.

Overname specialisten kiezen een niche

Er zijn vele brede online portalen waar u tal van soorten bedrijven kunt aantreffen om te kopen. Er staan bedrijven uit eigenlijke alle branches online. Een trend is, dat er steeds meer specialisten bijkomen. Ze kiezen voor een specifieke branche of sector om bedrijven te koop in aan te bieden. Zo zijn er specialisten voor puur webshops, binnen de agrarische sector, de assurantie sector en tal van andere niches. Beide bieden zo hun eigen voordelen voor de verkoper en koper van een bedrijf.

Veel bedrijven zijn te koop!

Onderzoeken tonen aan, dat steeds meer ondernemers openstaan voor het verkopen van hun bedrijf. Het betekent echter niet, dat al deze bedrijven ook te koop staan. Wanneer een goed bod komt op het bedrijf dan staan de meeste ondernemers welwillend tegenover een overname. Het onderzoek geeft aan, dat het om ruim de helft van alle deelnemende bedrijven gaat. De waarde welke men verwacht is echter niet realistisch. Men verwacht een verkoopwaarde tot negen keer de winst. In de realiteit is het rond de vier tot zes keer de winst.

Wie volgt u op als ondernemer?

Het is een vraag welke zeventig procent van de ondernemers bezighoudt. Vijfentwintig procent van de ondernemers verwacht, dat het binnen vijf jaar gebeurt. Men wil vooral meer gaan genieten van het leven na de verkoop van de onderneming. De leeftijd (zoals al eerder besproken) is de belangrijkste reden om het bedrijf te verkopen.

Staan er echt zoveel bedrijven te koop?

Omdat niet alle bedrijven met een “te koop” bord in de tuin pronken wil het natuurlijk niet zeggen, dat ze niet te koop staan. De helft van alle ondernemers staat open voor een verkoop van hun bedrijf. Ondernemers willen wel verkopen, maar ze willen hun bedrijf niet te koop zetten. Men is bang, dat dit voor negatieve associaties zorgt. Wanneer ze echter uit naam van een mogelijke koper benaderd worden dan staat men wel open voor een verkoop.

Er staan steeds meer bedrijven te koop! Zichtbaar en onzichtbaar.